Plænen ved Hesselhuset

Stednavn

Plænen ved Hesselhuset

Adresse

Skræddergyden 36

Postnummer og bynavn

5800 Nyborg