Promenadekoncert (Grundlovsdag)

Onsdag, 5. juni 2019
Kl. 13:00


  • Tyrolerorkestret
  • Vindingekoret